UTZON CENTER

Aalborg Universitet lejer sig ind i ca. en trediedel af bygningen og benytter lokalerne til følgende to primære aktiviteter:

Institut for Akitektur, design og medialogis bibliotek har til huse her, og herunder adgangen til Jørn Utzons Arkiv, som er delvist overtaget af Aalborg Universitet.

Model værksted for de studerende på Instituttet. Besøgende kan observere hvorledes de studerende arbejder med modeller af mange slags.

Utzon Center A/S lejer sig ind i resten af lokaliteterne og har ansvaret for tre store udstillingsrum, auditoriet og restauranten.