RENOVERING

Omdannelsen af Can Lis fra et lidt slidt familieopholdssted til et nutidigt kunstner-refugium har krævet en præcis restaurering og blev udført i perioden oktober 2011 til februar 2012. Filosofien bag restaureringen, udført af arkitekt Lise Juel, udspringer af et nøje studie af Can Lis' grundlæggende arkitektoniske natur. Efter dette studie var det muligt at abstrahere fra mesterværket og anskue bygningen som et varieret rumligt landskab med en række potentialer, der kunne forløses. Husets primære rum havde en spiritualitet og materiel sanselighed, der helt var fraværende i køkken, badeværelser og andre birum. Da disse rum i dag er blevet vigtige ritualer i dagliglivet, var det essentielt at indlemme dem som en naturlig del af husets samlede rumforløb og oplevelse. Alle detaljer er skabt indenfor Can Lis eget regelsæt, og detaljerne fremstår som umærkelige tilføjelser, der skærper blikket på et sublimt bygningsværk.  

Lise Juel blev udpeget til at varetage restaureringen af Can Lis grundet hendes tidligere samarbejde med Jørn Utzon om Utzon Center i Aalborg.

Kim Utzon kommentar til renoveringen, april 2012:

"Jeg vil gentage, hvor glad jeg var for at se den meget fine måde huset fremtræder, efter Utzon Fonden har istandsat huset.

Det står nu meget roligt og oprindeligt, og de ændringer, der er foretaget er gjort på en måde, som far ville have glædet sig over, hvis han havde kunnet se det."