RESIDENCY OPHOLD

Utzon Fonden har indgået et samarbejde med Statens Kunstfonds arkitekturudvalg omkring tildeling af residency ophold i Can Lis.

Et residency ophold er et arbejdsophold, hvor man får lejlighed til at fordybe sig i et projekt under inspirerende og unikke forhold. Det er en forudsætning, at projektet arbejder med den arkitektoniske udtryksform.

Arkitekturudvalget fastlægger de specifikke kriterier, som prioriteres i de enkelte ansøgningsrunder. Arkitekturudvalget står for den faglige vurdering af ansøgerne og tildeler residency ophold af 1-3 måneders varighed. Udvalget har i forbindelse med tildelingen af de første residency ophold lagt vægt på projekter inspireret af Jørn Utzons idé og tankesæt.

Arkitekturudvalget disponerer over Can Lis ni måneder om året.

Huset blev taget i brug af den første resident 1.4.2012. 

Ansøgningsfrist: Se Statens Kunstfond for mere information