ANDRE BESØGENDE

Besøg  - ikke arbejdsophold

Det er i 2017 muligt for arkitekter med interesse i Can Lis at leje Can Lis i en uge fra uge 28 - 32 + 39 - 42.

Lejemålet løber fra lørdag kl 16:00 til næste lørdag kl 10:00. Prisen for en uge er Euro 2.000.

Evt. interesserede bedes henvende sig via vores hjemmeside: info@canlis.dk

De udvalgte vil få besked primo marts måned. Vi forbeholder os ret til at vælge imellem de interesserede ansøgere.

Udover de længerevarende arbejdsophold, der tilbydes, er det Utzon Fondens målsætning, at Can Lis bliver anvendt og stillet til rådighed for offentligheden. 

Utzon Fonden har et ønske om, at der åbnes adgang for huset på følgende måder i ovenstående periode i prioriteret rækkefølge:

BESØG

  • Studerende, der som en del af deres studier ønsker at besøge huset, opmåle eller på anden måde har en konkret opgave ift. Can Lis. Disse vil efter ansøgning kunne låne huset i op til 5 dage. Gruppen bør normalt ikke bestå af mere end 15 personer. Man må opholde sig i huset i tidsrummet 08.00 - 22.00 på disse dage. Ansøg om studiebesøg
  • Et antal dage i 2017 er huset åbent for besøg typisk mellem kl. 12.00 og 16.00. Det er nødvendigt at tilkendegive sin interesse, og det vil være nødvendigt kun at tillade et begrænset antal personer i perioden, efter "først til mølle princippet". Følgende dage er aktuelle i 2017 : 3. juni1. juli13. august17. september og 21. oktober.
  • Med et mindre projekt der kan gennemføres på en uge, vil det være muligt at fremsende en kort begrundet ansøgning, hvorefter bestyrelsen vil tage stilling til, om et sådant ønske kan imødekommes. Dette vil være ret usædvanligt og kun projekter, hvor der er en klar sammenhæng mellem projektet og Utzon Fondens formål - nemlig at udbrede kendskabet til Jørn Utzons filosofi og arkitektur, kan forventes imødekommet.
  • Såfremt der skulle være ledige perioder tilbage, tilbydes disse til udlejning på ugebasis for arkitekter. Interesserede bedes fremsende en forespørgsel til Utzon Fonden. Fonden opkræver en leje-indtægt for disse ophold, som anvendes til driften af huset. Sådanne ophold vil blive tildelt med relativt kort varsel.