BESØG CAN LIS

Efter Utzon Fondens overtagelse af huset i 2011 har der været gennemført en renovering for at gøre huset rustet til at modtage flere besøgende.

Utzon Fonden ønsker, at husets helt unikke karakteristika skal opleves af så mange som muligt, men på kontrolleret vis. Det betyder, at der kun gives adgang til et begrænset antal personer ad gangen.

9 måneder af året er huset forbeholdt længere arbejdsophold (se Residency Ophold) til arkitekter, kunstnere eller andre, der arbejder med det arkitektoniske udtryk.

Disse ophold tildeles efter ansøgning til Statens Kunstfond. Efter at opholdene er tildelt er det Utzon Fonden der koordinere det praktiske omkring besøg.

Besøg og kortere ophold for fx arkitektstuderende mv. (se Andre Besøgende) tilbydes i de resterende 3 måneder af året og administreres af Utzon Fonden.

Såfremt der skulle vise sig at være ledige uger, hvor huset ikke benyttes, kan disse evt. udlejes til arkitekter. Hvis det har din interesse, kan du sende en mail til Utzon Fonden. Evt. lejeindtægter anvendes alene til at drive og vedligeholde huset.